Besøg vores online tilbud:

Brevkassen

Chatten

Linjen

Forum

Om Det Nationale Sorgcenter

 

 

Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter i Danmark står på Børn, Unge & Sorgs mangeårige erfaring med sorgarbejde. Vi arbejder med forskning, viden, formidling og efteruddannelse til fagpersoner i hele landet. Og vi sætter sorg og død til debat i samfundet og overfor den brede befolkning for at mindske tabuiseringen. 


Vision:
Vi arbejder for, at sorg ikke må ødelægge livet


Mission:

 • Indsamle, systematisere og sikre fast forankret vidensspredning og formidling i regioner og kommuner
 • Styrke og koordinere forskning
 • På sigt tilbyde psykologisk behandling til voksne og ældre –  på samme måde som vi behandler børn og unge i dag, i Børn, Unge & Sorg
 • Nedbryde tabuer i forbindelse med død og sorg

Formålet med centret er at sikre, at alle relevante fagprofessionelle i Danmark får tilstrækkelig fagkundskab, kompetence og viden til at kunne forebygge, identificere og behandle mennesker i sorg, og at kommunernes og regionernes indsats på sorgområdet bliver udviklet. Ikke mindst vil Det Nationale Sorgcenter arbejde for et mentalitetsskifte i den danske kultur og sætte død og sorg på dagsordenen.


Aktiviteter

Bevillinger fra Sundhedsstyrelsen (7,8 mio. kr.) og Helsefonden (2 mio. kr.) betyder, at vi i 2017 har iværksat en række konkrete aktiviteter. Følg med og læs mere her på hjemmesiden:

 • Udarbejdelse af faglige kliniske retningslinjer for behandling af kompliceret sorg til sygeplejersker, praktiserende læger og psykologer
 • Udvikling og opstart af en ny sorgrådgiveruddannelse til sygeplejersker i samarbejde med Metropol
 • Indsamling og formidling af viden om ældre og kompliceret sorg
 • Kortlægning af alle støtte-, hjælpe- og behandlingstilbud på sorgområdet i Danmark, til alle aldersgrupper

 

Baggrund

Det Nationale Sorgcenter er etableret i 2017 på baggrund af mange års erfaring med sorgarbejde i Børn, Unge & Sorg.

Fra mange års øjenvidneberetninger fra familier, børn og unge i Børn, Unge & Sorg kender vi de mange barrierer for en bedre hjælp til sørgende i Danmark:

 • Der mangler anerkendelse hos mange beslutningstagere, fagprofessionelle og almindelige mennesker, at man faktisk kan blive syg af sorg
 • Der mangler anerkendelse af, at vi i Danmark og internationalt ved for lidt om behandlingen af kompliceret sorg
 • Der mangler samarbejde mellem sorgområdets aktører på tværs af faggrænser, sektorer, praksis, forskning, offentligt og privat
 • Der er stigende tabuisering af død og sorg

Debat om døden

16. marts 2017, kl. 16:05-18:00
Debat om døden –  direktør Preben Engelbrekt deltager i Radio 24syv “Reporterne”

Debatarrangement i Politikens Hus 30. januar 2017
Schyyy – ikke et ord om døden

Interview med direktør Preben Engelbrekt. Bragt i Politiken 29. januar 2017
Et forkvaklet forhold til døden


Uddannelse som sorgrådgiver

Der er nu åbent for tilmeldinger til ny sorgrådgiveruddannelse med start i efteråret 2017. Uddannelsen er målrettet sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre og andre velfærdsprofessionelle, som i det daglige arbejder med mennesker i sorg. Tilmelding og information:


Følg os på SoMe

    

Læs mere